Miarkownik ciągu instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi i montażu. Należy używać miarkownika ciągu FR jedynie w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Miarkownik ciągu FR powinien być instalowany, . Termostatyczny łańcuchowy regulator powietrza do spalania w kotle na paliwa stałe. Parametry techniczne: Zakres regulacji: ÷ 90oC.

Obciąenie łańcucha: 1÷ 800g. Połoenie robocze: z przodu, z góry. REGULATORA DOPŁYWU POWIETRZA). Elektroniczny miarkownik ci¹gu UNISTER P3. Regulator przeznaczony jest do pracy z kot³ami centralnego ogrzewania na paliwa sta³e.

Instalowanie regulatora nale¿y powierzyć osobie uprawnionej. Regulator nale¿y umieœcić w miejscu uniemo¿liwiaj¹cym jego nagrzewanie do temperatury wy¿szej ni¿ ° C. Urządzenia te występują w wersji mechanicznej oraz elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku, w zależności od producenta miarkownik może posiadać dodatkowe funkcje. Zastosowanie miarkownika daje pewien komfort w obsłudze kotła, a także pozwala na ekonomiczne spalanie opału stałego.

Mam problem z regulacją tego miarkownika , tzn. Nie wiem czy jest on uszkodzony, czy robię coś nie tak. Zamontowany przez instalatora wraz z kotłem c. Nawiasem mówiąc odwrotnie, niż mówi instrukcja obsługi (śrubą do przykręcenia ramienia od tyłu kotła). Inne tematy o kotłach i piecach – Forum.

Płynny zakres regulacji temperatury i wysokajakość wykonania zapewnia komfortową obsługę kotła i duże oszczędności paliwa stałego. Przymocować łańcuszek do pokrywy paleniska tak, aby pozostawić przelot ok. Sprawdzenie działania regulatora ciągu. Ustawić pokrętłem temperaturę wskazaną na termometrze kotłowym. Jeśli regulator został prawidłowo zamontowany pokrywa paleniska odchyli się jak pokazano na rys.

Dodatkowo urządzenie steruje pracą pompy obiegowej. Regulator należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie do temperatury wyższej niż ° C . Seria ATA2to sterownik ciągu do regulacji temperatury kotłów na paliwo stałe. Regulator ciągu kominowego Darco działanie z kotłem DEFRO – Duration: 5:38. Głowica termostatyczna reaguje na temperaturę i dostosowuje stopień przymknięcia otworu wentylacyjnego za pomocą dźwigni i łańcucha, regulując ilość dostarczanego do kotła.

Zastępczym paliwem może być węgiel brunatny, brykiety z węgla brunatnego lub z drewna, lub polana drewniane. O dobre samopoczucie pieca dba u mnie zawór czterodrożny, o prawidłowe spalanie – dba miarkownik ciągu kominowego. Po całym tuningu, który nie powinien zająć dłużej jak godzinę pozostaje jedynie wyregulować miarkownik zgodnie z instrukcją obsługi.

Przeglądając forum byłem zaskoczony iż mogą być problemy z miarkownikiem ciągu.